Kácení rizikových stromů

Tam, kde nelze položit strom v jednom kuse, postupným odřezáváním jednotlivých větví za pomoci stromolezecké techniky skácíme celý strom. Postupové kácení lze použít především tam, kde jsou stísněné prostory, pod káceným stromem se nachází například ploty, budovy, skleníky, náhrobky… Jednotlivé větve lze i pomalu spouštět na zem.

Ořez stromů

Na stromech provádíme všechny řezy dle arboristických standardů. Výchovný (u mladých stromů podpora charakteristického tvaru daného taxonu a potlačení růstových defektů), bezpečnostní (odstranění suchých či zlomených větví), zdravotní (celkový zásah s důrazem na provozní bezpečnost a perspektivu stromu) či redukční (redukce části stromu např. k překážce nebo z důvodu symetrizace či stabilizace koruny).

Výškové práce

Provádíme i výškové práce za pomoci lanové techniky při dodržování všech bezpečnostních standardů.

Jiří Houtke, cetifikovaný arborista ETW (European Tree Worker)

GSM: +420 725 788 318

Email: info@prorezstromu.eu

IČO: 88601854